Ta vara på sommarens frukt, bär och grönsaksskörd

Korg med säsongens råvaror.

Mot slutet av sommaren är många trädgårdar fulla av härliga frukter, bär och grönsaker. Skörden behöver då tas till vara för att inte bli förstörd. Här kan du läsa om hur du förvarar och lägger in frukt, bär och grönsaker eller kanske till och med säljer i små mängder.

Att äta färska grönsaker, bär och frukter just när de skördas är gott och nyttigt. Det är dessutom bra för miljön och klimatet att äta mer grödor som odlats i Sverige. Men många färska frukter, bär och grönsaker har kort hållbarhet. Det är just den mat vi slänger mest av.

  • Tomat, gurka, sallad och färska bär är särskilt ömtåliga. De blir lätt förstörda om de förvaras för fuktigt, torrt, varmt, kallt eller hanteras ovarsamt.
  • Rotfrukter, lök och kålväxter är tåliga och kan lagras länge.
  • Du kan minska svinnet av frukter, bär och grönsaker genom att förvara dem rätt. Då håller de längre.

Förvara kallt eller inte?

Kylskåpet är en bra plats för många frukter och grönsaker. De flesta grönsaker håller sig betydligt längre om de förvaras svalt eller kallt än om de förvaras vid varmare temperaturer. Det beror på att kyla fördröjer både uttorkning och tillväxt av bakterier och mögelsvampar.

Vissa grönsaker och frukter är dock känsliga för kyla. Kvaliteten blir alltså sämre om det blir för kallt. Men det gör dem inte nödvändigtvis oätliga.

Så här kan du förlänga hållbarheten på dina frukter, bär och grönsaker

  • hantera grödorna varsamt så att inte skalet skadas
  • utsätt dem inte för fukt
  • förvara dem rätt.

Därför blir frukt, grönsaker och bär dåliga

Efter skörd fortsätter växtcellerna i frukter, bär och grönsaker att andas. Under förvaringen försvinner därför en del vatten. Frukt, bär och grönsaker kan då bli mjuka, lite skrumpna och med sämre skal.

Skador på frukter, bär och grönsaker försämrar motståndskraften mot exempelvis mögelsvampar. Skalet kan också skadas på grund av till exempel stötar och insekter. Sår på skalet kan bli en ingång för mögelsporer att få fäste och börja växa.

Ta hand om din skörd på ett säkert sätt

Ett bra sätt att förlänga hållbarheten och minska svinnet är att konservera skörden med inläggningar och värmekonservering. Båda metoderna ger lång hållbarhet.

  • Med inläggning menas att grönsaker och frukter förvaras i en lag av något slag, vanligen i en lufttät glasburk.
  • Värmekonservering görs mest på grönsaker. Det är en metod där grönsaken hettas upp till en bit över 100 grader (steriliseras). Då använder man speciella glasburkar med lock och gummipackning.

Förr var inläggningar och värmekonservering mycket vanligt och kunskapen kring hur man gjorde var allmänt känd. När intresset nu ökar är det viktigt att göra på rätt sätt för att undvika bakterien Clostridium botulinum. Den kan bilda ett gift som orsakar den ovanliga, men mycket allvarliga, sjukdomen botulism.

Sälja frukt och grönsaker

Senast granskad 2024-07-02