Import, export och handel inom EU

Livsmedelsverket kontrollerar importen av animaliska livsmedel från länder utanför EU. Vissa vegetabiliska livsmedel kontrolleras också.

Vid handel inom EU ger Livsmedelsverket främst råd till kontrollmyndigheterna.

I exportfrågor fungerar Livsmedelsverket som en kontakt mellan företag och myndigheter i länder utanför EU. 

Lastbil på väg
Brexit - handel med Storbritannien

Det är viktigt att du som företagare förbereder dig på hur brexit kan påverka din handel med Storbritannien.

Fikon
Steg för steg - planerad import

Med webbverktyget Importguiden kan du navigera dig fram till den kunskap och information du behöver för att komma igång med din importsatsning på ett bra sätt.

Utsnitt av EU-flaggan med stjärnor på mörkblå bakgrund
Fri handel inom EU

Handel inom EU innebär i de flesta fall fri handel mellan medlemsstaterna. Men i vissa fall finns särskilda regler. Ett exempel är särskilda garantier om kött och salmonella för Sverige och Finland.

Senast granskad 2019-01-07