Import, export och handel inom EU

Livsmedelsverket kontrollerar importen av animaliska livsmedel från länder utanför EU. Vissa vegetabiliska livsmedel kontrolleras också.

Vid handel inom EU ger Livsmedelsverket främst råd till kontrollmyndigheterna.

I exportfrågor fungerar Livsmedelsverket som en kontakt mellan företag och myndigheter i länder utanför EU. 

Fikon
Steg för steg - planerad import

Med webbverktyget Importguiden kan du navigera dig fram till den kunskap och information du behöver för att komma igång med din importsatsning på ett bra sätt.

Utsnitt av EU-flaggan med stjärnor på mörkblå bakgrund
Fri handel inom EU

Handel inom EU innebär i de flesta fall fri handel mellan medlemsstaterna. Men i vissa fall finns särskilda regler. Ett exempel är särskilda garantier om kött och salmonella för Sverige och Finland.

Lastbilar på motorväg
Särskilda krav vid export

Om ett företag i Sverige vill exportera livsmedel till ett land utanför EU kan mottagarlandet ställa särskilda krav. Det vanligaste kravet är att man ska bifoga ett intyg.

Senast granskad 2019-01-07