Prioritering av exportansökningar på lång sikt

Här hittar du mer information om prioritering av exportansökningar.

Bakgrund

Livsmedelsverket och Jordbruksverket strävar efter att optimera sina verksamheter för att på bästa sätt kunna möta livsmedelsindustrins stora efterfrågan av nya marknader. Då myndigheterna har ambitionen att effektivisera sitt arbete så kräver det att vi prioriterar exportansökningar till importländer som är viktiga för industrin och som myndigheterna har möjlighet att hantera.

I februari 2020 beslutade Livsmedelsverket att använda en metod för att prioritera exportansökningar mellan varandra utifrån ett antal fastställda kriterier som är kända och accepterade av såväl myndigheterna som berörda branschorganisationer.

Under 2020 har livsmedelsindustrin och myndigheterna prioriterat inkomna exportansökningar som vi kommer att arbeta för att öppna under de närmaste åren.

Prioriterade ansökningar för 2020 och framåt

18 marknader har valts ut av industrin vilket presenteras i tabellen nedan.

Land

Produkt

Kina

Griskött

Kina

Fjäderfäkött

Kina

Nötkött

Kina

Modersmjölksersättning

Kina

Malt

Kina

Korn, vete (+spelt), råg

Kina

Havre

Vietnam

Griskött

Vietnam

Fjäderfäkött

Vietnam

Äggprodukter

Thailand

Griskött

Thailand

Nötkött

Thailand

Fjäderfäkött

Singapore

Fjäderfäkött

Sydafrika

Fjäderfäkött

Taiwan

Fjäderfäkött

Brasilien

Gelatin & Kollagen

Ukraina

Nötkött

Prioriteringsparametrar nya ansökningar

För nya ansökningar önskar myndigheterna få in information om följande parametrar:

  1. Förväntat exportvärde för marknaden
  2. Investering på lång sikt
  3. Analys av osäkerhetsfaktorer
  4. Synergier med andra produktkategorier
  5. Om många ansökningar – En numrerad prioriteringsordning (1, 2, 3…) för ansökningarna.

I första hand ska din branschorganisation kontaktas för förmedling av prioriteringsparametrar till Livsmedelsverket samlat för hela branschen. Berörd branschorganisation avgör tillsammans med sina medlemsföretag vilka ansökningar som är viktigast för dem och deras medlemsföretag.

Därefter gör vi myndigheter en slutgiltig bedömning utifrån ytterligare kriterier; hur lätt marknadstillträdesprocessen är och om det finns politiska hänsyn att ta, och om det till exempel finns synergier att hämta från andra marknadstillträdesprocesser.

Justering av prioriterade ansökningar

Önskar du att din ansökan ska prioriteras? Två gånger om året kommer myndigheterna justera den befintliga listan över prioriterade ärenden.

Skicka in information om ditt företags prioriteringsparametrar för ansökningen via din branschorganisation. Om ditt företag inte är medlem i en branschorganisation, skicka in informationendirekt till Livsmedelsverket via exportfragor@slv.se.

Senast 10 december 2020 önskar vi få in information för den kommande justeringen som sker i februari 2021.

Senast granskad 2020-09-29