Livsmedelsverkets egna exportintyg

Här finns information om intyg utfärdade av Livsmedelsverket som kan beställas av anläggningar med tillsyn av Livsmedelsverket. Intyg för köttanläggningar ingår inte här. Företag med tillsyn av annan myndighet måste vända sig till den myndigheten.

Certificate of Health / Free Sale intyg (LIVS300)

Intyget (LIVS300) har tagits fram för export av lågriskprodukter. Försäkra dig att intyget är ett krav från en myndighet. Kontrollera att inte ett lokalt intyg finns för produkten.  Företag bör kommunicera detta intyg med sin importör i god tid innan sändningen går iväg.  

Beställning

De flesta intyg på denna sida har inte överenskommits med myndigheter i tredjeland. Därför sker denna export på egen risk med följd av att exporten stoppas vid gränsen.  Ladda ner beställningsblanketten genom att högerklicka på länken och välja "Spara mål som..." Beställningsblankett". Exportintygen beställs genom att fylla i en blankett som sedan skickas med e-post till export@slv.se.

Pris

Ett intyg kostar 190 kr.

Mer än ett intyg åt gången kan endast beställas för de icke sändningsspecifika intygen. Beställning av 1, 5 eller 10 st kostar 190 kr, 50 st kostar 210 kr, 100 st kostar 230 kr och 200 st kostar 250 kr.

Följande intyg finns att beställa:

Typ av intyg Information om intyget
Intyg för lågriskprodukter
Intyg om BSE för mjölk och mjölkprodukter av svenskt ursprung                                                      
Intyg om BSE för mjölk och mjölkprodukter av både danskt, finskt, tyskt och svenskt ursprung
Veterinärt intyg för mjölkprodukter med intygande om värmebehandling samt dioxinkontroll
Veterinärt intyg för mjölkprodukter utan intygande om värmebehandling

Sändningsspecifikt intyg för icke animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Icke sändningsspecifikt intyg för icke animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Sändningsspecifikt intyg för animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Icke sändningsspecifikt intyg för animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

CH1 i översättning till spanska
CH2 i översättning till spanska
CH1 i översättning till ryska
CH2 i översättning till ryska
Intyg för mjölkprodukter och produkter inne-hållande mjölk angående anläggningsgodkännande med mera samt kontrollprogram för dioxin
Intyg om radioaktivitet
Intyg om radioaktivitet i mjölk med gränsvärde lägre än 10 Bq/kg
Intyg om radioaktivitet för mjölkprodukter av både finskt och svenska ursprung
Intygande om kommunal kontroll
Intygande om kommunal kontroll på spanska
Intygande om att Livsmedelsverket är kontrollmyndighet över anläggningen

Mer information 

Senast granskad 2019-08-13