Chile

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Chile. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Anläggningar som vill exportera animaliska livsmedel till Chile ska registreras hos den chilenska livsmedelsmyndigheten Servicio Agricola y Ganadero (SAG) med hjälp av Livsmedelsverket. Kontakta Livsmedelsverket för mer hjälp. För vissa livsmedel såsom glass krävs ingen registrering, de företagen som exporterar glass är undantagna eftersom glass kontrolleras av Ministry of Health.

Intyg i Traces

EU har förhandlat med Chiles myndighet om exportintyg för export av flertalet animaliska livsmedel och fler kommer att publiceras. Dessa intyg finns tillgängliga för användning i systemet Traces men innan export startas måste företaget kontakta Livsmedelsverket för utredning av importvillkor för exporten. Företag som önskar starta export med Traces ska kontakta Avdelning Support, se Kontaktuppgifter nedan.

Färskt griskött

EU och Chile har kommit överens om vilka regler som ska gälla vid export av kylt och fryst griskött till Chile. Företag som önskar starta export ska kontakta Avdelning Support, se Kontaktuppgifter nedan.

Kollagen och Gelatin

Nötkött och nötprodukter

Marknaden är öppen för vissa EU länder via Traces, för nuvarande är läget oklart för Sverige. Företag som önskar starta export ska kontakta Livsmedelsverket, se Kontaktuppgifter nedan.

Äggprodukter

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Chile kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-11