Algeriet

Vid export till Algeriet ska livsmedel av animaliskt ursprung åtföljas av ett exportintyg.

Mjölkprodukter

För mjölkprodukter har Livsmedelsverket kommit överens om ett intyg med Algeriets myndighet the Ministry of Agriculture and Rural Development. Om andra produkter önskas exporteras kontakta Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Algeriet kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet
 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-24