Övriga länder utanför EU

Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Intygen är inte förhandlade med tredjeland och kan komma att uppdateras när lagstiftning byts ut.

Generella exportintyg avsedda för länder utanför EU

Dessa intyg har inte kommunicerats med importlandets myndighet av Livsmedelsverket.  

Kontrollera med importlandets myndighet via din kund i landet att intyget fungerar för din produkt innan export sker.

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-09-21