Armenien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Armenien.

Allmän information om export till Armenien

En anläggning som redan är auktoriserad och listad av annat medlemsland i Euroasiatiska Ekonomiska Unionen (EaEU) får exportera till Armenien. (EaEU medlemsländer = Armenien, Kazakstan, Vitryssland, Ryssland och Kirgizistan). Samma intyg används till alla EaEU länder.

EU har kommit överens om nya harmoniserade exportintyg till Armenien som ska användas från och med 1 januari 2019. Tillsvidare är det dock tillåtet att använda rysslands- och EaEU intyg till Armenien.    

För att en anläggning ska få starta export till Armenien krävs:

  1. Audit, inspection and monitoring of an official system of control of the exporting country (equivalence)
  2. Competent authority guarantees of the exporting country
  3. Inspection of an establishment

Kontaktuppgifter 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-11