Indonesien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Indonesien.

Allmän information

Ansvarig myndighet i Indonesien för animaliska livsmedel är Ministry of Agriculture och för fiskprodukter Ministry of Marine Affairs and Fisheries.

För att Sverige ska få export av färskt kött och köttprodukter måste vi gå igenom en godkännandeprocess.

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Indonesien kräver att en avgift betalas för att de ska hantera en ansökan.
  2. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till Indonesien.
  3. Indonesien gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  4. Indonesien genomför en landsinspektion i Sverige.
  5. Indonesien genomför anläggningsinspektioner i Sverige. 
  6. Intresserade anläggningar listas för export och exportintyg förhandlas. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Intresserade företag kan hitta mer information om exportansökan på vår första sida om export. 

Listning av företag för export av mejeriprodukter till Indonesien

Det finns i dagsläget fyra anläggningar som är godkända för export av mejeriprodukter till Indonesien. Dessa kan använda vårt centralt utfärdade exportintyg för mjölkprodukter.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Indonesien kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-06-15