Egypten

Här hittar du de exportintyg till Egypten som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Mjölkprodukter

Ett generellt intyg för mjölkprodukter (LIVS 220) kan användas vid export till Egypten. Kommunicera intyget med din kund innan export startar.

Fiskprodukter

Företag som önskar exportera fiskprodukter till Egypten kan använda intyget publicerat längst ner på sidan. Kommunicera intyget med din kund innan export startar.

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets  livsmedelsmyndighet

LIVS 219 Egypten - Fiskeriprodukter

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-03-18