Nya livsmedel

Insekter, chiaprodukter och te på chaga – nya smaker och nya maträtter lockar. För att skydda konsumenterna så ska nya livsmedel granskas och godkännas innan de får säljas.

Sedan tjugo år tillbaka finns det en lag om så kallade nya livsmedel inom EU. Enligt den måste livsmedel och livsmedelsingredienser, som vi inte ätit i någon större utsträckning innan dess, granskas och godkännas innan de kan börja säljas.

Granskning skyddar konsumenten

Orsaken till att livsmedlen måste granskas och godkännas är att den mat som säljs ska vara säker och att du som konsument ska veta vad du köper. Det finns exempel på många växter som innehåller skadliga naturliga gifter.

Andra nya livsmedel kan innehålla ämnen som utsätter överkänsliga och allergiker för risker. Dessutom kan produkterna vara näringsmässigt dåliga.

Nya livsmedel måste godkännas

När ett företag ansöker om godkännande för ett nytt livsmedel ska de visa att det är säkert att äta. Godkännandet riktar sig till det sökande företaget. Om andra företag vill sälja samma produkt måste de garantera att just deras produkt överensstämmer med den som är riskvärderad och godkänd.

Exempel på nya livsmedel

Några exempel på nya livsmedel är

  • oljor som är framställda ur mikroalger
  • chiafrön (Salvia hispanica)
  • insekter
  • noni-juice
  • en rad växter och örter som ofta ingår i kosttillskott och sportpreparat.

Även nya produktionsmetoder som användning av UV-behandling för att öka D-vitaminhalten i livsmedel och så kallad nanoteknologi måste granskas och godkännas innan de används.

Chiafrön, ny användning

Chiafrön räknas som nytt livsmedel inom EU. EU-kommissionen har godkänt användningen av chiafrön som de är eller i olika livsmedel som till exempel bakverk, frukostflingor, yoghurt, fruktdrycker, konfektyrer, chokladvaror och matoljor.

Om användningsområdet är helt nytt ska företaget ansöka om godkännande av ett helt nytt livsmedel. Exempel på det är om företaget vill använda chiafrön i ett bröd i högre mängder än vad som anges i godkännandet, eller i en annan livsmedelsprodukt än den som redan är godkänd.

Insekter måste riskbedömas och godkännas

Olika typer av insekter och produkter som är framställda ur dem, är exempel på nya livsmedel. Inom EU har de inte ätits under tillräckligt lång tid för att vi ska kunna veta att det är ofarligt.

Det innebär att även om insekter mycket väl kan vara bra mat, så ska insektsarterna riskbedömas och godkännas innan de får säljas. Det är heller inte tillåtet att föda upp insekter för livsmedelsändamål innan de granskats och godkänts.

Det finns frågetecken kring risker för allergier, tungmetaller och naturligt giftiga ämnen i insekter. Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har i en rapport från 2015 beskrivit de risker som skulle kunna förknippas med insekter som mat, där det bland annat framgår att risken varierar mellan insektsarter och hygienen i produktionen.

I några EU-länder (till exempel Storbritannien, Belgien, Holland, Danmark och Finland) har man tolkat en äldre version av lagstiftningen om nya livsmedel så att insekter inte omfattas. Dessa har därför tillåtit försäljning av insekter utan särskilt godkännande. Den nya versionen av lagstiftningen har förtydligat att insekter är nya livsmedel. Men de länder som tolkat den gamla lagstiftningen annorlunda får fortsätta sälja insekter utan särskilt tillstånd under en övergångsperiod. Sverige har alltid tolkat det som att insekter är nya livsmedel, så här är det inte tillåtet att sälja någon insektsart som inte är riskbedömd och godkänd.

För närvarande pågår riskbedömningar av flera insektsarter inom Efsa. Om en art visar sig säker godkänns den och då får den börja säljas i hela EU – även i Sverige.

Senast granskad 2020-08-10