Algblomning - så kan dricksvattnet påverkas

Algblomning på vattenyta.

Så kallad algblomning kan uppstå i sjöar och hav, framför allt under sensommar och tidig höst. Gifter från algblomningen kan komma in i dricksvatten som tas från ytvattentäkter. På den här sidan får du som har en ytvattentäkt läsa mer om hur du kan förebygga att gifterna hamnar i ditt dricksvatten.

Om du tar ditt dricksvatten från en ytvattentäkt bör du utgå ifrån att det kan uppstå så kallade algblomningar orsakade av cyanobakterier i din vattentäkt. Det gäller särskilt under sensommar och tidig höst när algblomning brukar vara som vanligast.

Kan orsaka förgiftning

Cyanobakterier är mikroskopiska organismer som finns naturligt i sjöar och hav. De kallades tidigare blågröna alger. Cyanobakterier kan bilda gifter som kallas cyanotoxiner. Det finns många olika sorters cyanotoxiner och en del är giftigare än andra. Cyanotoxiner kan orsaka akut förgiftning. Olika toxiner ger olika symtom, till exempel diarré, kräkningar och i värsta fall förlamning. Men det går inte att se om en algblomning innehåller giftiga ämnen eller inte. Vid algblomning bör du därför alltid utgå ifrån att det kan finnas cyanotoxiner i vattnet.

Vid misstänkt algblomning:

  • Drick inte dricksvatten från en ytvattentäkt om det inte är renat på rätt sätt. Cyanotoxiner tål att upphettas - därför hjälper det inte att koka vattnet. Laga inte heller mat med vattnet.

Håll koll och ta prov

Du som tar dricksvatten från en sjö eller hav, till exempel Östersjön, behöver hålla koll på om det finns algblomning både i närheten av vattenintaget och längre bort. Algblomningar går att se som en färgskiftning till blågrönt - brunt eller som klumpar och gryn i vattnet. Cyanobakterier kan även ge lukt och smak till vattnet.

Om det finns algblomning i sjön bör ditt dricksvatten analyseras för eventuella gifter även om algblomningen inte är i närheten av vattenintaget. Ta kontakt med ett analyslaboratorium som är ackrediterat för analys av cyanotoxiner i vatten för att få instruktioner och information om provtagning och analys.

Avvakta med att använda vattnet till dryck och mat i väntan på analyssvaret.

Vad kan jag göra för att rena vattnet?

Cyanotoxinerna släpps ut i vattnet när cyanobakterierna dör. Därför är det bra att filtrera bort både cyanobakterierna och cyanotoxinerna vid rening av ytvattnet.

Det kan göras i två steg:

  1. Att först filtrera ytvattnet genom ett filter som filtrerar bort cyanobakterierna, till exempel ett mikrofilter.
  2. Att sedan filtrera ytvattnet genom ett nanofilter som filtrerar bort cyanotoxiner. Rening med omvänd osmos fungerar också för att rena ytvatten. Även aktivt kol fungerar för flera cyanotoxiner.

Krisberedskap för liten dricksvattenanläggning

Senast granskad 2023-10-17