Campylobacter, teckenspråk

Campylobacter finns främst i kycklingkött och det är därför viktigt att hantera kyckling på rätt sätt i köket. Var noga med hygienen, skilj rått kycklingkött från annan mat och genomstek alltid kyckling.

Vad är campylobacter?

Campylobacter är en bakterie som är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka orsakad av livsmedel.

Var finns campylobacter?

Campylobacter kan finnas i tarmen hos livsmedelsproducerande djur, till exempel fågel, gris, nöt och får. Bakterien kan därför finnas på kött av olika slag men är vanligast på fågelkött. Kyckling är en känd källa till smitta. Campylobacter kan också finnas i opastöriserad mjölk.

Campylobacter är vanligare och förekommer i högre halter i färskt kycklingkött jämfört med fryst. Det beror på att bakterien är känslig för frysning och uttorkning.

En viktig spridningsväg till andra livsmedel är via händer och köksredskap. Eftersom det räcker med ett fåtal campylobacter för att bli sjuk, behöver bakterierna inte föröka sig. Det kan räcka med stänk från, eller kontakt med förorenat kycklingkött, för att andra livsmedel i köket ska bli hälsoskadliga.

Symtom

Campylobacterinfektion kännetecknas av kraftiga, och ibland blodiga diarréer, illamående, kräkningar, feber, huvudvärk och kraftiga magsmärtor. Symtomen brukar uppträda två till fem dagar efter att man fått i sig bakterierna. De flesta fall av campylobacter läker av sig själv efter 2 till 10 dagar.

I vissa fall kan campylobacterinfektion ge följdsjukdomar. Dessa kan vara ledbesvär, kroniska magbesvär och nervsjukdom.

Särskilda riskgrupper

Infektion med campylobacter kan drabba alla som utsätts för bakterien.

Så minskar du risken att bli sjuk

Var mycket noga med hygienen när du hanterar rå kyckling och kycklingfärs:

  • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat och alltid direkt efter att du rört rått kött och kyckling eller tagit i använda knivar och köksredskap samt  förorenade skärbrädor och bänkytor. Torka händerna torra med ren handduk eller med hushållspapper.
  • Håll isär rått kycklingkött och andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad.
  • Skölj inte kycklingen under vattenkranen. Stänk med campylobacter kan då spridas till mat, redskap och ytor.
  • Diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat. 
  • Använd lagom stark vattenstråle när du tvättar händer eller sköljer smutsiga skärbrädor och redskap för att undvika stänk till ytor, andra livsmedel i köket och till dig.
  • Håll rent på arbetsbänken, torka upp köttsaft med hushållspapper - inte disktrasan.
  • Genomstek alltid kyckling - då dör bakterierna som kan finnas i den.

Annat att tänka på:

  • Drick inte opastöriserad mjölk.


Fördjupning

Under 2016-2017 inträffade det hittills största kända sjukdomsutbrottet med campylobacter i Sverige. Utbrottet kunde kopplas till färsk kyckling. I mars och maj 2017, medan utbrottet fortfarande pågick, genomförde Livsmedelsverket en kartläggning av förekomst av campylobacter i färskt kycklingkött från butik.

Uppföljande kartläggning

I augusti 2017 när sjuktalen återgått till för årstiden normala nivåer genomfördes en uppföljande kartläggning av förekomst av campylobacter i färskt kycklingkött från butik. Provinsamlingen koordinerades med att Folkhälsomyndigheten genomförde en andra insamling av campylobacterisolat från patientprover.

Senast granskad 2024-02-12