Vattenfilter och andra reningstekniker

Ibland kan dricksvattnet behöva renas. Det finns olika tekniker och utrustning för att rena dricksvatten från mikroorganismer samt oönskade kemiska ämnen och egenskaper. Det vanligaste är filter av olika slag.

Ta först reda på orsaken

När dricksvattnet behöver renas

I vissa fall behöver dricksvattnet renas. Det finns då olika tekniker att välja mellan beroende på vilket slags kvalitetsproblem det handlar om.

En del reningstekniker är förhållandevis enkla, medan andra är avancerade och kräver kunskap och engagemang av den som sköter dricksvattenanläggningen. De vanligaste reningsteknikerna är filter av olika slag. Det finns också UV-ljus, avluftare, radonanskiljare och små anläggningar för omvänd osmos.

Förutom att reningen ska ta bort just den oönskade egenskapen bör du också väga in andra saker, till exempel inköpspris och driftkostnader, hur driftsäker den är, om den kräver extra utrymme, samt om den lätt att sköta och kontrollera. Det kan också vara bra att veta beräknad livslängd samt om och hur ofta du behöver byta ut reservdelar.

Innan du köper filter eller annan reningsutrustning

Innan du kontaktar företag som erbjuder vattenrening behöver du göra en uppskattning av hur mycket dricksvatten din anläggning producerar. Företagen vill i regel också se analysresultatet från senaste provtagningen.

När du sedan kontaktar företag tänk på att begära:

  • Skriftliga offerter från flera vattenreningsföretag.
  • Referenser från företagen som ger offert. 
  • Funktionsgaranti för att filtret eller annan reningsteknik löser problemet och inte skapar andra problem med dricksvattnet.
  • Uppföljande analys som kvalitetskontroll ungefär tre månader efter installationen av vattenreningen.
Senast granskad 2023-10-19