Hur tas näringsvärden fram

Av olika skäl görs beräkningar för vissa näringsvärden i Livsmedelsdatabasen.

För fett används faktorer för att beräkna innehållet av fettsyror i vissa livsmedel, proteinhalten beräknas från det analyserade kväveinnehållet och för olika vitaminer görs en summering utifrån vad olika former och källor bidrar med. Nedan beskrivs hur dessa beräkningar görs.

Fett    

I livsmedelsdatabasen anges värden för totalfett, kolesterol, summorna för mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror samt för flertalet fettsyror. Summan av de enskilda fettsyrorna utgör, som framgår av tabellen nedan, i regel 90-95 procent av fettinnehållet. Resten består huvudsakligen av glycerol, men även av fosfolipider och steroler. Det finns små mängder mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror som inte redovisas separat i databasen.

Se nedanstående tabell för faktorer som använts för beräkning av fettsyror.

Faktorer för beräkning av mängd fettsyror i totalfett

Livsmedel  Faktor Livsmedel Faktor
Fisk, mager  0,70 Vete, korn och råg:   
Fisk, fet  0,90 Fullkorn 0,72
Ägg 0,83 Siktat mjöl 0,67
Mjölk och mjölkprodukter  0,945  Kli  0,82
Fågel i allmänhet 0,945 Grodd  0,93
And 0,729 Havre 0,94
Anka 0,774  Majs  0,86
Ripa 0,832 Ris, råris  0,92
Griskött, magert  0,91 Ris, polerat  0,85
Griskött, fett  0,953  Fetter och oljor, exkl. kokosfett 0,956
Nötkött, magert  0,916   Kokosfett  0,942
Nötkött, fett  0,953     Grönsaker, frukt exklusive avokado  0,80  
Kalvkött  0,916 Avokado 0,956 
Lammkött   0,916 Nötter 0,956 
Hjärta, alla djur   0,789    
Njure, alla djur   0,747    
Lever, alla djur 0,741    

Referens Greenfield H och Southgate DAT, Food Composition Data production, management and use. (2003) Rom: FAO, INFOODS.

Kolhydrater 

Kolhydratvärdena i livsmedelsdatabasen beräknas som rest utifrån följande formel:

100 - (vatten + aska + protein + fett + kostfibrer + alkohol) = kolhydrat

När kolhydraterna beräknas som rest med denna formel ingår både eventuella organiska syror och sockeralkoholer men inte kostfibrer. Kostfibrer är framförallt analyserade enligt NMKL 129/AOAC 985.29. I livsmedel där det förväntas finnas en större mängd oligosackarider används framförallt AOAC 2009.01. Mängden stärkelse, mono- och disackarider är oftast analyserade.

Protein  

Värdena för protein i livsmedelsdatabasen grundar sig på analyser av kväveinnehållet. Vid beräkning av mängden protein i ett livsmedel har den analyserade mängden kväve multiplicerats med respektive faktor i tabellen nedan. Livsmedelsproducenter å andra sidan använder sig alltid av den generella faktorn 6,25 oavsett livsmedelsgrupp vilket gör att beräkningen av protein skiljer sig åt  i livsmedelsdatabasen jämfört med produktmärkning. 

Faktorer för beräkning av mängd protein från kväve

Livsmedel    Faktor Livsmedel Faktor
Baljväxter (ärter, bönor)  6,25  Gelatin  5,55
Sojabönor  5,71  Vete, fullkorn  5,83
Frön  5,30  Vetemjöl, siktade mjöler  5,70
Mandel  5,18   Vetekli 6,31
Jordnötter, paranötter  5,46  Havre, korn, råg, bovete, hirs  5,83
Nötter, övriga  5,30  Majs, majsflingor  6,25
Mjölk  6,38  Ris  5,95
Kött  6,25  Mjöl- och flingblandningar  5,83
Fisk  6,25   Övriga livsmedel  6,2
Ägg  6,25     

Referens Jones, D. B. (1931). Factors for converting percentages of nitrogen in foods and feeds into percentages of proteins (No. 183). US Department of Agriculture.

Fettlösliga vitaminer

Retinolekvivalenter (RE)

Retinolekvivalenter i livsmedelsdatabasen beräknas enligt

RE = µg retinol + µg betakaroten/12 + µg andra karotenoider/24  

En retinolekvivalent i livsmedelsdatabasen följer den definition som anges i Nordiska näringsrekommendationer, NNR  2012:

1 mikrogram retinol
12 mikrogram beta-karoten
24 mikrogram alfa-karoten eller beta-kryptoxantin

D-vitamin

Livsmedelsdatabasens värde för D-vitamin omfattar både vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergokalciferol). 

D-vitamin anges ibland i internationella enheter (IE). Omvandlingsfaktorerna mellan de två enheterna är:

1 IE = 0,025 mikrogram D-vitamin 
1 mikrogram D-vitamin = 40 IE

E-vitamin

Enligt NNR 2012 beräknas att endast alfa-tokoferol ha E-vitaminaktivitet. I livsmedelsdatabaen används därför beräkningen:

1 mikrogram vitamin E = 1 mikrogram alfa-tokoferol

Vattenlösliga vitaminer 

Niacinekvivalenter (NE)

Tillförseln av niacin omfattar både det niacin som finns ursprungligt (preformerat) i maten och det niacin som bildas i kroppen av aminosyran tryptofan vid intag av proteininnehållande livsmedel - 60 mg tryptofan motsvarar 1 (NE) eller 1 mg niacin.

I livsmedelsdatabasen uppges både ursprungligt niacin och totala niacinekvivalenter (NE). Om tryptofanvärden saknas antar man att 1 g protein i genomsnitt innehåller 1 procent tryptofan eller 0,166 NE.

Önskas noggrannare skattning av tryptofaninnehållet i ett livsmedels protein kan följande procentsatser användas.   

Livsmedel  Procent tryptofan  Livsmedel Procent tryptofan
Mjölk  1,4 Majs- och majsprodukter  0,6
Ägg  1,5 Övriga sädesslag, frukt och grönsaker  1,0
Kött  1,1      

Exempel på beräkningar av niacinekvivalenter:

100 g potatis innehåller 1,7 g protein och 1,6 mg niacin.
1,6 mg niacin + (1700 mg protein x  1,0/100) / 60 mg tryptofan = 1,9 niacinekvivalenter
eller: 1,6 mg niacin + 1,7 x 0,166 NE = 1,9 niacinekvivalenter 

Senast granskad 2022-03-02