Norovirus, teckenspråk

Norovirus är ett mycket smittsamt virus som orsakar vinterkräksjuka. Norovirus kan spridas med förorenad mat, av en smittad person eller förorenat vatten. Frysta hallon kan ibland vara förorenade med norovirus.

Vad är norovirus?

Norovirus är ett mycket smittsamt virus som orsakar vinterkräksjuka. Det kan räcka med ett fåtal viruspartiklar för att man ska bli sjuk och ett gram avföring från sjuk person kan innehålla hundra miljarder virus och en kräkning tio miljoner.

Var finns norovirus?

Norovirus finns i tarmen hos smittade människor och sprids med avföringen. Viruset sprids särskilt bra från person till person under vinterhalvåret i miljöer där många är tillsammans, exempelvis på sjukhus, vårdhem, skolor och förskolor.

Norovirus kan också spridas via mat som förorenats, antingen genom hantering av en smittad person eller om livsmedlet någon gång under produktionen varit i kontakt med förorenat vatten. Bufféer, smörgåsbord och mat som inte behöver värmas är vanliga smittkällor där någon smittbärande person överfört viruset till den färdiglagade maten. Livsmedel som vi äter råa eller endast lätt kokta, som bär, främst hallon, grönsaker och ostron, kan ibland förorenas då de produceras.

Musslor och ostron filterar vatten för att få sin föda. Om det finns norovirus i vattnet så tas viruset upp av musslor och ostron. Viruset dör om musslorna eller ostronen upphettas. Därför är det en större risk att äta råa musslor och ostron än upphettade.

Det förekommer att importerade frysta hallon är förorenade med norovirus. Färska importerade hallon och svenska hallon har däremot hittills inte kopplats till några utbrott av norovirus.

Symtom

Oftast tar det ett halvt till två dygn efter smittillfället innan sjukdomen bryter ut. Symtom på infektionen är bland annat diarréer, illamående, kräkningar och magsmärtor. Även feber, huvudvärk och yrsel kan förekomma. Symtomen varar några dygn, därefter blir man i normala fall frisk igen.

Särskilda riskgrupper

För äldre och personer med underliggande sjukdom eller nedsatt immunförsvar kan viruset ge allvarlig sjukdom, och till och med orsaka dödsfall.

Så minskar du risken att bli sjuk

  • Laga inte mat till andra om du är eller nyss har varit magsjuk.
  • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat.
  • Koka frysta utländska hallon i en minut, då dör viruset.
  • Ät inte okontrollerade musslor och ostron.
Senast granskad 2024-06-12