Söksida

Hittade 839 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-beslut 2013/653

  Finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen under 2014 Kommissionens genomförandebeslut 2013/653/EU Kort
  Sida - Antibiotikaresistens,AMR - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 609/2013

  Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 609/2013 Livsmedel avsedda för
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2018-01-08
 • EU-förordning 208/2013

  Spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013  Kort information om EU-förordningarna nr 208/2013, 209/2013, 210/
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2015-04-17
 • EU-förordning 1181/2012

  Godkännande av en höjning av gränsvärdena för berikning av vin som produceras med druvor som skördats 2012 i vissa vinodlingsområden. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1181/2012
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2015-02-13
 • EU-förordning 872/2012

  Antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1334/
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2016-08-24
 • EU-förordning 489/2012

  Tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Kommissionens
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2015-01-26
 • LIVSFS 2012:6

  Snus och tuggtobak Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2012:6 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Ändad genom LIVSFS 2013:7 Ändrad genom LIVSFS 2016:3 Kort information om
  Sida - Snus, tuggtobak - Senast granskad 2016-04-11
 • SFS 2011:1494

  Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet SFS 2011:1494
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2015-02-19
 • EU-förordning 1171/2011

  Icke-godkännande av visa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1171/2011 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2017-11-07
 • EU-förordning 1160/2011

  Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2011 Mer information Nedan finns länk till ett
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2017-11-03
 • EU-förordning 844/2011

  Godkännande av Kanadas kontroller före export av vete och vetemjöl avseende förekomsten av ochratoxin A Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2011
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2011:13

  Miljötillsynsförordning SFS 2011:13
  Sida - Miljö - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS 2011:12

  Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel LIVSFS 2011:12
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2015-02-13
 • EU-förordning 1162/2010

  Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1162/2010 Mer information Nedan finns länk till
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2017-11-03
 • EU-förordning 375/2010

  Icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 375/2010 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2017-11-03
 • EU-förordning 257/2010

  Upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser Kommissionens förordning
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 1025/2009

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2009 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2017-11-02
 • EG-förordning 1333/2008

  Livsmedelstillsatser Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2018-02-12) som innehåller ändringar till
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2018-10-15
 • EG-förordning 760/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande tillstånd att använda kasein och kaseinater i framställningen av ost. Kommissionens förordning (EG) nr 760/2008 
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 733/2008

  Villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl Rådets förordning (EG) nr 733/2008 Ändringar med mera Förordningen finns även i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13