Söksida

Hittade 814 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-förordning 1171/2011

  Icke-godkännande av visa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1171/2011 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-07
 • EU-förordning 1160/2011

  Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2011 Mer information Nedan finns länk till ett
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 844/2011

  Godkännande av Kanadas kontroller före export av vete och vetemjöl avseende förekomsten av ochratoxin A Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2011
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2011:13

  Miljötillsynsförordning SFS 2011:13
  Sida - Miljö - Uppdaterad 2015-02-13
 • LIVSFS 2011:12

  Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel LIVSFS 2011:12
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-02-13
 • EU-förordning 1162/2010

  Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1162/2010 Mer information Nedan finns länk till
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 375/2010

  Icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 375/2010 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 257/2010

  Upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser Kommissionens förordning
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 1025/2009

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2009 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-02
 • EG-förordning 1333/2008

  Livsmedelstillsatser Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2018-02-12) som innehåller ändringar till
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Uppdaterad 2018-05-09
 • EG-förordning 760/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande tillstånd att använda kasein och kaseinater i framställningen av ost. Kommissionens förordning (EG) nr 760/2008 
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 733/2008

  Villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl Rådets förordning (EG) nr 733/2008 Ändringar med mera Förordningen finns även i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-förordning 543/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött Kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 Ändringar med mera Förordningen är ändrad
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2007:845

  Artskyddsförordning SFS 2007:845
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-beslut 2007/275

  Förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG Kommissionens beslut 2007/275/EG Ändringar med mera Beslutet är
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-03-03
 • EG-förordning 1924/2006

  Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2014-12-13)
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2015-02-16
 • EG-förordning 1416/2006

  Särskilda tillämpningsbestämmelser för artikel 7.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin när det gäller skyddet av amerikanska ursprungsbeteckningar
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:813

  Livsmedelsförordningen SFS 2006:813
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:806

  Lagen om provtagning på djur, m.m. Svensk författningssamling 2006:806
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2015-02-13
 • EG-beslut 2006/766

  Fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten Kommissionens
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-09-12