Söksida

Hittade 6 i kategori "Genmodifierade organismer, GMO"

 • EG-förordning 1981/2006

  Förordning om tillämpningsföreskrifter för artikel 32 i Europaparlametets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 när det gäller gemenskapens referenslaboratorium för genetsikt modifierade organismer
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Senast granskad 2015-02-13
 • EU-förordning 503/2013

  Ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-förordning 641/2004

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-förordning 65/2004

  Inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer Kommissionens förordning (EG) nr 65/2004
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-förordning 1829/2003

  Genetiskt modifierade livsmedel och foder Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2008-04-10) som
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Senast granskad 2015-12-07
 • EG-förordning 1830/2003

  Spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer Europaparlamentets och rådets
  Sida - Genmodifierade organismer, GMO - Senast granskad 2015-11-24