Söksida

Hittade 2 i kategori "Animaliska livsmedel"

  • EU-förordning 37/2010

    Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och
    Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2018-08-07
  • EU-förordning 2018/470

    Om detaljerade bestämmelser om det MRL-värde som ska beaktas för kontrollsyfte när det gäller livsmedel som härrör från djur som har behandlats i EU i enlighet med artikel 11 i direktiv 2001/82/EG
    Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2018-03-28