Söksida

Hittade 17 i kategori "Främmande ämnen/oönskade ämnen"

 • LIVSFS 2012:3

  Främmande ämnen i livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2012:3(konsoliderad - alla ändringar inlagda)
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2015-02-13
 • EU-förordning 2017/2158

  Om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel Kommissionens förordning (EU) 2017/2158
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2017-11-23
 • EU-förordning 2015/2284

  Om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2015-12-17
 • LIVSFS-2018-7-andr-2014-22-kons.pdf

  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2018-09-18
 • LIVSFS 2014:22

  Vissa fiskarter från Östersjön Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2014:22 Ändringar med mera Föreskrifterna är ändrade och finns i konsoliderad version (2018-09-18) som innehåller ändringar till
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2018-09-18
 • SLVFS 2000:46

  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2015-02-12
 • SFS 2011:1494

  Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet SFS 2011:1494
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2015-02-19
 • EG-förordning 733/2008

  Villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl Rådets förordning (EG) nr 733/2008 Ändringar med mera Förordningen finns även i
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS 2012:3

  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:22

  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2018:7

  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2018-09-13
 • EG-förordning 1881/2006

  Fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2018-03-19)
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2018-05-21
 • LIVSFS 2012:3

  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 2017/644

  Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke- dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 589/2014 Kommissionens
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2017-04-06
 • EU-förordning 2016/52

  Om gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 och kommissionens
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2016-01-26
 • EG-förordning 315/1993

  Fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel Rådets förordning (EEG) nr 315/1993 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns även i konsoliderad version (2009-08-07
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2015-02-12
 • SLVFS 2000:46

  Behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2000:46 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Mer information Nedan finns en
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2015-02-12