Söksida

Hittade 5 i kategori "Nya livsmedel"

 • EU-förordning 2015/2283

  Om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2015-12-21
 • Blankett Ansökan om notifiering av ett nytt livsmedel LIVS 346

  Sida - Övriga områden - Uppdaterad 2016-04-29
 • EG-förordning 258/1997

  Nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/1997 Ändringar med mera Förordningen finns även i konsoliderad version (2009-08-07) som innehåller
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2017-08-30
 • Blankett Ansökan om godkännande av ett nytt livsmedel LIVS 345

  Sida - Övriga områden - Uppdaterad 2016-04-29
 • EG-förordning 1852/2001

  Fastställande av närmare bestämmelser om att göra vissa uppgifter tillgängliga för allmänheten och om skydd av uppgifter som ska tillhandahållas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
  Sida - Nya livsmedel - Uppdaterad 2015-02-12