Söksida

Hittade 2 i kategori "Antibiotikaresistens,AMR"

  • EU-beslut 2013/652

    Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier Kommissionens genomförandebeslut 2013/652 Obs! Tillämpning, se artikel 8. Kort information om
    Sida - Antibiotikaresistens,AMR - Senast granskad 2015-02-12
  • EU-beslut 2013/653

    Finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen under 2014 Kommissionens genomförandebeslut 2013/653/EU Kort
    Sida - Antibiotikaresistens,AMR - Senast granskad 2015-02-12