Söksida

Hittade 15 i kategori "Skyddade beteckningar"

 • EU-beslut 2015/201

  EU-beslut 2015/201 Om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor, den underkommitté för tullfrågor och den underkommitté för
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-03-19
 • EU-förordning 843/2014

  Införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Upplandskubb [SUB]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 843/2014
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-förordning 607/2009

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 479/2008 gällande beteckningar, uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 Ändringar med
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2018-04-18
 • EG-förordning 1204/2008

  Införa vissa benämningar i det register över garanterade traditionella specialiteter som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 1107/1996

  Registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 Kommissionens förordning (EG) nr 1107/1996 Ändringar med mera
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2016-08-24
 • EU-beslut 2016/2136

  Om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel Rådets beslut (EU) 2016/2136
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2016-12-12
 • EU-förordning 251/2014

  Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2017-04-11
 • EU-förordning 621/2012

  Erkännande av ett traditionellt uttryck enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (Classic-TDT-US-N0016) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 621/2012
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2009:1424

  Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel SFS 2009:1424
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 1416/2006

  Särskilda tillämpningsbestämmelser för artikel 7.2 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handel med vin när det gäller skyddet av amerikanska ursprungsbeteckningar
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 509/2006

  Garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel Rådets förordning (EG) nr 509/2006  Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser Se artikel 22. Mer information Nedan
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-13
 • EU-förordning 668/2014

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 665/2014

  Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 när det gäller användningsvillkoren för det frivilliga kvalitetsbegreppet "produkt från bergsområde" Kommissionens
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 664/2014

  Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-12
 • SFS 2009:1425

  Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel SFS 2009:1425 Ändringar med mera Förordningen har ändrats, från och med 1 juli 2014 är Livsmedelsverket behörig myndighet
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-13