Söksida

Hittade 22 i kategori "Avgifter"

 • LIVSFS 2007:18

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-03-19
 • LIVSFS 2009:11

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2009:8

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2006:26

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-03-19
 • LIVSFS 2011:11

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS 2010:10

  Avgift för exportgodkännande Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2010:10
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS 2016:2

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2016-03-08
 • LIVSFS 2006:21

  Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2006:21 Föreskriften är ändrad och finns i konsoliderad version - alla ändringar inlagda, (2017-12-11)
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2018-02-26
 • LIVSFS 2006:21 konsoliderad

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2016-03-08
 • SFS 2006:1166

  Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Förordning SFS 2006:1166
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS 2011:18

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2007:10

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-03-19
 • LIVSFS 2006:21

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS-2006-21-kons-2017-3_med ruta.pdf

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2017-12-18
 • LIVSFS 2010:10

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2011:17

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-12
 • SFS 2006:1165

  Avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter Förordning SFS 2006:1165
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS 2006:21

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-03-19
 • LIVSFS 2006:21 konsoliderad

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-12-09
 • LIVSFS 2013:9

  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-12