Söksida

Hittade 20 i kategori "Avgifter"

 • LIVSFS 2007:18

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-03-19
 • LIVSFS 2009:11

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-03-17
 • LIVSFS 2009:8

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-03-17
 • LIVSFS 2010:10

  Avgift för exportgodkännande Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2010:10
  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-13
 • LIVSFS 2011:11

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-13
 • LIVSFS 2006:26

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-03-19
 • LIVSFS 2006:21

  Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2006:21(konsoliderad 160315 - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Föreskriften är ändrad genom
  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2016-03-15
 • LIVSFS 2016:2

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2016-03-08
 • LIVSFS 2006:21 konsoliderad

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2016-03-08
 • SFS 2006:1166

  Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Förordning SFS 2006:1166
  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-13
 • LIVSFS 2010:10

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2011:17

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2006:21

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-12
 • LIVSFS 2007:10

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-03-19
 • LIVSFS 2011:18

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 2006:1165

  Avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter Förordning SFS 2006:1165
  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-13
 • LIVSFS 2015:4

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-12-09
 • LIVSFS 2006:21

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-03-19
 • LIVSFS 2006:21 konsoliderad

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-12-09
 • LIVSFS 2013:9

  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-12