Söksida

Hittade 10 i kategori "Förpackningar, material i kontakt med livsmedel"

 • EG-förordning 1935/2004

  Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2015-02-12
 • EU-förordning 10/2011

  Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2018-06-14
 • LIVSFS 2011:10

  Import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2011:10(konsoliderad - alla ändringar inlagda) Ändringar med mera Förordningen har
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-16
 • LIVSFS 2011:7

  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-förordning 450/2009

  Aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 450/2009
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 2023/2006

  God tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2016-09-30
 • EU-förordning 2018/213

  Om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2018-02-15
 • EG-förordning 1895/2005

  Om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Förordning (EG) nr 1895/2005
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS 2011:7

  Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2011:7 (konsoliderad - alla ändringar inlagda) Mer information om föreskriften Nedan finns länk
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2015-02-13
 • EG-förordning 282/2008

  Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och ändring av förordning (EG) nr 2023/2006 Kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 Ändringar med mera
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2015-11-05