Söksida

Hittade 25 i kategori "Nationella regler SFS"

 • Regler om ABP - animaliska biprodukter

  För bestämmelser om ABP - animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets webbplats På nedanstående länk finns vissa centrala EU-bestämmelser samt nationella regler på området. Jordbruksverket
  Sida - Nationella regler SFS - Uppdaterad 2018-06-26
 • SFS 2006:1033

  Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter   SFS 2006:1033
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:815

  Förordningen om provtagning på djur, m.m. Svensk författningssamling 2006:815
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 1998:808

  Miljöbalken SFS 1998:808
  Sida - Miljö - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 2013:363

  Lag om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:363
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 2009:1424

  Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel SFS 2009:1424
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:806

  Lagen om provtagning på djur, m.m. Svensk författningssamling 2006:806
  Sida - Provtagning och analys - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:813

  Livsmedelsförordningen SFS 2006:813
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 1998:940

  Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken SFS 1998:940
  Sida - Miljö - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 2007:845

  Artskyddsförordning SFS 2007:845
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2013:1059

  Förordning om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:1059
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2015-02-12
 • SFS 2011:1494

  Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet SFS 2011:1494
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Uppdaterad 2015-02-19
 • SFS 2011:13

  Miljötillsynsförordning SFS 2011:13
  Sida - Miljö - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:814

  Förordningen om foder och animaliska biprodukter SFS 2006:814
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:805

  Lagen om foder och animaliska biprodukter SFS 2006:805
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2009:1426

  Förordning med instruktion för Livsmedelsverket SFS 2009:1426
  Sida - Övergripande lagstiftning - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2009:1425

  Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel SFS 2009:1425 Ändringar med mera Förordningen har ändrats, från och med 1 juli 2014 är Livsmedelsverket behörig myndighet
  Sida - Skyddade beteckningar - Uppdaterad 2015-02-13
 • SFS 2006:1166

  Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Förordning SFS 2006:1166
  Sida - Avgifter - Uppdaterad 2015-02-13
 • Regler om djurskydd

  För bestämmelser om djurskydd hänvisas till Jordbruksverkets webbplats. På nedanstående länk finns vissa centrala EU-bestämmelser samt nationella regler på området. Jordbruksverket, djurskydd
  Sida - Nationella regler SFS - Uppdaterad 2018-04-13
 • SFS 2006:812

  Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land SFS nr 2006:812
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2015-02-13