Söksida

Sökresultat

Hittade 60 träffar på ""

 • LIVSFS 2003:13 konsoliderad

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:12

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:23

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • SLVFS 2001:37

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:10

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-04-27
 • LIVSFS 2003:18 konsolidering

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2020-05-07
 • SLVFS 2001:37

  SLVFS 2001:37 Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter. Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:37 (konsoliderad version)
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-07-01
 • LIVSFS 2016:13

  Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2016:13 
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-07-03
 • EU-förordning 2017/1184

  Om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-09-04
 • EU-förordning 1379/2013

  Gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-08-27
 • EU-förordning 2022/2104

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller handelsnormer för olivolja och om upphävande av kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 och kommissionens
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2022-12-21
 • EG-förordning 566/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller saluföring av nötkött från djur som är högst tolv månader gamla Författningen med senaste ändringarna införda
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-08-13
 • EG-förordning 555/2008

  Tillämpningsföreskrifter för gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2019-08-12
 • LIVSFS 2003:11

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:13

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2014:15

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2003:18

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-04-27
 • LIVSFS 2003:16

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-04-27
 • LIVSFS 2015:2

  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2015-06-12
 • EU-förordning 1151/2012

  Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (konsoliderad version)
  Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2023-08-31