Måltider i vård, skola och omsorg

matgäster

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Höga ambitioner i kommunernas måltider – men även brister

De flesta kommuner har höga ambitioner kring måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Många kommuner arbetar medvetet för att öka andelen ekologiska livsmedel, köper till stor del svenskt kött och håller en god kompetensnivå i köken trots rådande kockbrist. Men det finns områden som behöver förbättras, särskilt inom hemtjänsten. Det visar en första rikstäckande kartläggning av den kommunala måltidsverksamheten som Livsmedelsverket gjort.

Den värdefulla måltiden

Bra måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Nyfikna på resultatet från matsvinnskartläggningen?

Det är vi! Men de är inte riktigt färdigbearbetade än. Här kommer en kort uppdatering av arbetet. Vad händer just nu? Vi är nu inne i en process där siffrorna […] Inlägget Nyfikna på resultatet från matsvinnskartläggningen? dök först upp på Mål...

Vardags-vego på många skolor

Hur vanligt eller ovanligt är det egentligen med vegetariska eller växtbaserade luncher på landets grundskolor? Vår praktikant Camilla gjorde en liten kartläggning och upptäckte att det växtbaserade fått stort genomslag på landets skolrestauranger. B...

Uppsala bjöd på måltidsgala!

En vanlig mörk onsdagseftermiddag i slutet på oktober fick vi komma på en glittrig gala för att fira Uppsala kommuns alla måltidshjältar! Mässa, föredrag, prisutdelning och partaj Galakvällen började egentligen redan före lunch då den årliga måltidsm...

Mellanmål och matprat på äldreomsorgsdagarna

För en dryg vecka sedan spenderade vi två dagar på den nationella konferensen och mässan Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö i Stockholm. Ett tusental människor deltog och vi bjöd på råd och mellanmål. Mat på agendan - eget seminarium och monter Livsmedelsv...

“KliMATlådan” för minskat matsvinn i Avesta

Avesta kommun har introducerat “KliMATlådan” som ett smart sätt att minska svinnet i köken i förskola och skola. Personalen i kommunen erbjuds att köpa mat som blivit över. Överbliven mat […] Inlägget “KliMATlådan” för m...

Senast granskad 2018-12-13