Om handboken

Barn tar mat i skolmatsrestaurangen

Vi ska halvera det globala matsvinnet per person i butik och i konsumentledet. Vi ska också minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förluster efter skörd. Det säger FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, delmål 12.3.

De offentliga måltidsverksamheterna har en viktig roll och har möjlighet att göra stor skillnad för att minska matsvinnet. De kan också vara goda förebilder för sina matgäster.

Många offentliga måltidsverksamheter arbetar redan aktivt med att minska sitt matsvinn. För att stödja dem och andra som inte har kommit lika långt har Livsmedelsverket tagit fram den här handboken. Den bygger på den så kallade Göteborgsmodellen för mindre matsvinn , som har visat sig vara en fungerande modell där verksamheterna har lyckats halvera sitt matsvinn.

I handboken för minskat matsvinn har vi kompletterat Göteborgsmodellen med avsnitt om tallrikssvinn, konsumtionsmätning och Livsmedelsverkets nationella mätmetod för matsvinnsmätning.

Handboken har granskats av externa experter och representanter för offentliga måltidsverksamheter.

Livsmedelsverket vill tacka Göteborgs stad för att de har delat med sig av sitt material så att fler kommuner och regioner får möjlighet att utveckla sitt arbete för minskat matsvinn.

Senast granskad 2022-09-30