Minska matsvinnet – såhär gör du!

Illustration för att visa hur matsvinn kan delas upp i kökssvinn, tallrikssvinn och serveringssvinn

På de här sidorna hittar du förslag på åtgärder som hjälper dig och dina kollegor att minska matsvinnet i ert kök/verksamhet på ett systematiskt sätt. De flesta är enkla att genomföra inom ramen för varje köks egen verksamhet och är en bra grund för effektiva rutiner i det dagliga arbetet. En del åtgärder kan bara genomföras om ni samarbetar med annan berörd personal som pedagoger, lärare, omsorgspersonal eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Många av åtgärderna kan kanske verka självklara för den som jobbar i kök. Ändå är det lätt att bli hemmablind, speciellt när det blir stressigt. Därför är det bra att göra arbetet med att förebygga matsvinn till rutin. Det behöver vara en kontinuerlig process. Rutinerna kan skrivas in i ert vanliga egenkontrollprogram.

Det är viktigt att låta arbetet med att minska matsvinnet få ta tid, åtminstone i början. Det handlar till exempel om att börja mäta och att diskutera åtgärder. Förändrade rutiner tar tid och det behöver få göra det. Det behöver också finnas resurser för att ta hand om idéer som dyker upp under arbetet.

Många delar påverkar matsvinnet

Det finns många anledningar till att maten slängs inom en måltidsverksamhet. I bilden ovan illustreras vilka olika områden som man kan behöva arbeta med för att minska de olika typerna av matsvinn: köks-, serverings,- och tallrikssvinn.

Kom igång!

  1. Samla och utbilda berörd personal kring varför och hur man bör arbeta för minskat matsvinn.
  2. Mät matsvinnet. Det som inte mäts, syns inte.
  3. Presentera mätresultaten regelbundet på arbetsplatsträffar eller liknande och diskutera orsaker till att mat kastas. Glöm inte att presentera resultatet för matgästerna och annan berörd personal.
  4. Diskutera vilka åtgärder ni skulle kunna börja med. Starta gärna med de som känns enklast och viktigast för er. Det kan vara bra att fokusera på en åtgärd i taget. Skapa en åtgärdslista.
  5. Sätt gärna upp åtgärdslistorna i köket.
  6. Skapa rutiner för att minska matsvinnet och informera alla medarbetare om vad som gäller.
  7. Bestäm vem i ert kök/verksamhet som ska ansvara för respektive åtgärd.
  8. Sist men inte minst – fira framgångarna när ni genomfört en åtgärd!

Kom ihåg! Det tar tid och ibland blir det fel. Ge inte upp, för det tar tid att ändra rutiner.

Senast granskad 2023-09-28