Upphandling och inköp av hållbara livsmedel, produkter och tjänster

Ung man pratar med bonde i hennes traktor.

Upphandling och inköp är en nyckelfaktor för att skolmåltiden ska innehålla hållbara livsmedel och bidra till ett hållbart livsmedelssystem. Idag saknas både kunskap och tid för att kunna göra denna typ av upphandlingar på ett bra sätt.

Initiativ som arbetar eller har arbetat med den hävstången

 • Vallentuna matmarknad
  I det hypotetiska konceptet Vallentuna matmarknad har Vallentuna kommun utforskat hur kommunen kan möjliggöra inköp av lokalt producerade livsmedel direkt från producenten, likt en Rekoring. I det första testet utforskades tanken om omvänd upphandling vilket innebär att lokala leverantörer har möjlighet att erbjuda det de har till den offentliga måltiden. Försäljningen sker alltså primärt utifrån tillgång snarare än efterfrågan. Plattformen ger offentliga måltider tillgång till lokalt producerade livsmedel i säsong samt möjlighet för nya innovationer i form av nya livsmedelsprodukter. Upphandlingstekniskt har projektgruppen undersökt om dynamiskt inköpssystem (DIS) kan användas som teknisk lösning.
 • Matvinn
  Genom konceptet Matvinn har Karlstad kommun utforskat hur en tänkt plattform ska kunna göra det lättare och tryggare för lokala producenter att sälja hållbara livsmedel till kommunens måltidsorganisation. Genom plattformen ska det gå att ta del av vad kommunen önskar köpa på lång sikt och lova inköp med rimliga risker beaktade båda parter. Plattformen är tänkt att kunna underlätta för producenter att utveckla eller utöka sin hållbara produktion.
 • Upphandlingsprototyp
  Genom en sammanslagning av förslagen i de två initiativen Vallentuna matmarknad och Matvinn utvecklas en digital prototyp baserad på DIS för att underlätta affären mellan kommun och lokala livsmedelsproducenter.

Nyckelutkomster som kan nås via denna hävstång

 • Skolmaten lagas på miljösmarta livsmedel
 • Varor och tjänster kopplade till skolmat bidrar till den lokala hållbara ekonomin
 • Skolmåltiderna planeras och tillagas utifrån evidensbaserad kunskap om matens påverkan på hälsa och miljö

Vilka Agenda 2030-mål kopplar dessa initiativ till?

Vallentuna matmarknad

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Matvinn

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Arbete för att förändra skolmåltidssystemet

Senast granskad 2023-05-23