Vad är matsvinn?

Matsvinn bestående av tomater, bönor, kycklingkött, skinkmacka

Vi kan dela upp maten vi kastar i två delar. Dels det oundvikliga matavfallet där exempelvis skal, ben, kärnor och kaffesump ingår och dels det som går att undvika att slänga, vilket brukar kallas matsvinn.

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hanterats på annat sätt. I Livsmedelsverkets mätmetod (se särskild webbsida om metoden) har vi valt att inkludera skal, ben och servetter för att underlätta det praktiska genomförandet av mätningar i verksamheterna .

Exempel på matsvinn:

  • Mat som blivit för gammal
  • Mat som blivit över i serveringskärl
  • Mat som skrapas av tallrikar
  • Råvaror som slängs på grund av onödig ansning

Det totala matsvinnet består av tre olika sorters svinn

Det finns tre typer av matsvinn inom en måltidsverksamhet: köks-, serverings- och tallrikssvinn.

Kökssvinn

Det matsvinn som uppstår i köket. Kökssvinnet kan delas upp i tre olika delar:

  • Lagringssvinn: Mat från kylar, frysar och förråd som måste slängas av olika anledningar.
  • Beredningssvinn: Mat som slängs i samband med beredning.
  • Tillagningssvinn: Mat som tillagas men inte tas tillvara av olika anledningar och slängs utan att ha serverats.

Serveringssvinn

Mat från serveringen som inte nått matgästens tallrik och som slängs för att den inte kan tas tillvara.

Tallrikssvinn

Allt som skrapas av från tallriken.

Senast granskad 2023-10-02