Tallrikssvinn

Matrester på en  tallrik som står på en bricka

För att vi ska kunna halvera matsvinnet krävs ett brett angreppssätt. Ansvaret vilar på hela verksamheten. Pedagogisk personal, omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig roll och behöver arbeta tillsammans med måltidsverksamheten.

Det gäller särskilt för att minska tallrikssvinnet, alltså den mat som lämnas kvar på tallriken.

Senast granskad 2023-09-28