Elevernas och skolpersonalens involvering i utformningen av skolmåltidssystemet

Barn hälsar på en ko på en bondgård. Kon slickar på barnets hand.

Att involvera matgästerna – eleverna och lärarna – i utformningen av skolmåltiden öppnas dörrar för att förändringar både ska bli utformade utifrån matgästernas behov och accepterade. Den mest hållbara maten är den som äts upp. Genom att involvera eleverna i hela resan – produktion, beslut, tillagning, konsumtion och avfallshantering – ökar vi deras engagemang och förståelse för maten, och då också viljan att äta.

Barn och unga har rätt till delaktighet. De ska få berätta vad de tycker om skolmåltiderna, de ska få relevant information och ges inflytande utifrån sin ålder och mognad. Elevinvolvering kan ske på olika sätt och på olika nivåer, från medverkan till inflytande. Det kan vara bra att ha reflekterat tillsammans kring vilken nivå av elevinvolvering som man eftersträvar och hur den ska gå till.

 • Elevmedverkan: Information delas med eleverna, de ges möjlighet att välja bland olika alternativ och de kan lämna synpunkter.
 • Elevdelaktighet: Eleverna bjuds in till dialog och de kan komma med egna initiativ som också genomförs.
 • Elevinflytande: Eleverna är med och bestämmer vilket/vilka alternativ som ska utföras och hur de ska utföras.

Initiativ som arbetar eller har arbetat med hävstången

 • Foodfluencer
  Elever på skolan engageras i att vara ”måltidsinfluencers” som tar fram förslag, implementerar hållbara, goda och näringsriktiga maträtter och tillbehör och inspirerar sina klasskompisar att testa nya råvaror och äta hållbar och hälsosam mat. Hem- och konsumentkunskapslärare är med och driver arbetet tillsammans med måltidspersonal.
 • ExplorEAT
  Eleverna introduceras för olika typer av hållbar mat genom temat ”Explore Eat”. Eleverna uppmuntras och lockas att smaka på och äta mat som de är mindre vana vid. Arbetet är inspirerat av konceptet Riskful Play. Genom ExplorEAT används elevernas nyfikenhet och alla sinnen för att utforska en okänd råvara genom att vandra genom en labyrint med stationer för varje sinne. I klussrummet får eleverna sedan reda på vilken råvaran var samt undervisning kopplad till varan. I hem- och konsumentkunskapen utmanas eleverna att skapa egna recept baserade på råvaran som ska kunna lagas och serveras i skolrestaurangen. Skolans kock bjuds in att provsmaka och bedöma alla rätter, de rätter som klarar kraven för en skolmåltid tar kocken in på menyn och tillagar till alla på skolan.
 • Appen och matlådan
  Genom ett digitalt verktyg (app) ges eleverna möjlighet att i förväg meddela köket vilken av de planerade rätterna som de vill äta den kommande veckan. Överblivna måltider säljs till lärare och elever. 
 • Kokbok för måltidsmiljön
  Bilden av hur en skolrestaurang ser ut utmanas genom att ta inspiration från restaurang- och cafévärlden. Genom att se över faktorer som ljud, ljus, möbler och rum i rummet skapas en trivsam miljö som inbjuder till att äta. Genom att ha involverat eleverna i skolan från starten av den kreativa processen, från att förstå deras upplevelse av den gamla matsalen till att förstå deras önskemål och behov för en bättre upplevelse, så har resultatet blivit mer träffsäkert och lett till ett ökat elevengagemang i deras skolmatsal och skolmåltiden. Konceptet experimenterar även med nudging i måltidsmiljön för att få fler att välja hållbart. 

Nyckelåtkomster som kan nås via denna hävstång

 • Barn, unga och skolpersonal är delaktiga i utformandet av deras skolmåltider
 • Barn och unga är delaktiga i beslut kring och utformning av måltiderna
 • Skolrestaurangen och dess kök är en trivsam och trygg miljö att vistas i
 • Skolmåltiden, pedagogiken och elevernas delaktighet lägger grund för nästa generations hållbara levnadssätt
 • Barn och unga äter, upplever och utforskar hållbar mat från gård till gaffel
 • Skolmåltiden används som verktyg för att ge barn, unga och vuxna kunskap om hållbar mat

Vilka Agenda 2030-mål kopplar dessa initiativ till?

Foodfluencer

4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

ExplorEAT

4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Appen och matlådan

12.3 Halvera matsvinnet i världen

Kokbok för måltidsmiljön

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
12.3 Halvera matsvinnet i världen

 

Arbete för att förändra skolmåltidssystemet

Senast granskad 2023-05-23