Exempel på missionsorienterat arbetssätt inom skolmåltidssystemet

I projektet Ett nytt recept för skolmåltider samarbetar flera myndigheter och organisationer utifrån ett systemperspektiv med ett missionorienterat arbetssätt. Vi drar nytta av varandras expertis och kompetenser och tar tillsammans reda på hur man kan skapa ett hållbart system för skolmåltider.

I oktober 2023 deltog projektet i Innovationsveckan 2023 och under en förmiddag bjöd vi in till fem olika seminarier där vi berättade om lärdomar, arbetsmetoder och pågående processer från olika delar i projektet:

  • Bakgrunden till och lärdomar från att arbeta med ett missionorienterat arbetssätt
  • Hur du kan stärka demokratin genom att involvera elever i innovationsarbetet
  • Hur vi utvecklar revolutionerande verktyg för upphandling
  • Hur man får till tvärsektoriellt arbete i kommunen
  • Hur du kan bidra i omställningen till ett hållbart skolmåltidssystem.

Ta del av de olika programpunkterna via länkarna nedan. Textade versioner av inspelningarna kommer att läggas ut om några veckor.

Bakgrunden till och lärdomar från att arbeta med ett missionorienterat arbetssätt

Senast granskad 2023-10-30