Utformning av måltidsmiljön

Pojke vid lunchbord med kniv och gaffel i handen tittar på flicka i förgrunden.

Måltidsmiljön är en av de viktigaste faktorerna för en positiv måltidsupplevelse. Barn, unga och vuxna vittnar om att många skolrestauranger är stökiga, stressiga, smutsiga och tråkigt inredda. Genom att skapa en plats där alla trivs skapas trygghet och positiva känslor runt mat.

Initiativ som arbetar eller har arbetat med den här hävstången

  • Kokbok för skolmåltidsmiljön
    Bilden av hur en skolrestaurang ser ut utmanas genom att ta inspiration från restaurang- och cafévärlden. Genom att se över faktorer som ljud, ljus, möbler och rum i rummet skapas en trivsam miljö som inbjuder till att äta. Genom att ha involverat eleverna i skolan från starten av den kreativa processen, från att förstå deras upplevelse av den gamla matsalen till att förstå deras önskemål och behov för en bättre upplevelse, så har resultatet blivit mer träffsäkert och lett till ett ökat elevengagemang i deras skolmatsal och skolmåltiden. Konceptet experimenterar även med nudging i måltidsmiljön för att få fler att välja hållbart. 
  • Restaurangen som skolans hjärta
    Statusen på skolans restaurang ska höjas genom att skapa en intresseväckande, lusthöjande och lärorik miljö som ger utrymme för alla sinnen och skapar måltidsro. Restaurangen delas av med ”kryddväggar” och bildskärmar som skapar ”rum i rummet”. Vid en av väggarna finns en aquaodlingsmodul. En köks-ö rullas ibland in där eleverna erbjuds att smaka och utforska råvaror med flera sinnen, utifrån den så kallade sapere-metoden.

Nyckelutkomster som kan nås via denna hävstång

  • Barn och unga ges möjlighet till en lugn och stressfri lunch vid lämplig tidpunkt
  • Barn och unga trivs i skolrestauranger och känner sig trygga där
  • Skolrestaurangen och dess kök är en trivsam och trygg miljö att vistas i
  • Skolans gemensamma lokaler för tillagning och måltider planeras, byggs och används på ett optimalt sätt

Vilka Agenda 2030-mål kopplar dessa initiativ till?

Kokbok för skolmåltidsmiljön

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
12.3 Halvera matsvinnet i världen

Restaurangen som skolans hjärta

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Arbete för att förändra skolmåltidssystemet

Senast granskad 2023-05-23