Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag från regeringen att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer samt insatsområden för att ge en tydlig inriktning för arbetet med en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige.

Rapporten innehåller förslag på nationella mål och delmål med indikatorer samt förslag på insatsområden för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Uppdraget har slutredovisats till regeringen den 6 februari 2024.

Rapporten finns att ladda ner via Livsmedelsverkets pressmeddelande: 

Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion - Livsmedelsverkets pressmeddelande 7 februari 2024

Delrapportering av uppdrag

Delredovisningar skedde den 30 september 2021 och den 31 januari 2023.

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-10-02