Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i olika åldrar

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på de offentliga måltiderna kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronavirus och offentliga måltider

Den värdefulla måltiden

Uppskattade och hållbara måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Måltider som gör skillnad

Idag, den 15 oktober, firar vi den Offentliga måltidens dag! Runt om i landet sjuder det av aktiviteter. Passa på att uppmärksamma måltiderna i vård, skola och omsorg idag! Och människorna bakom. De offentliga måltiderna skapar matglädje och bidrar t...

”Upp med de offentliga måltiderna på bordet!”

Idag gör vi tillsammans med Jordbruksverket, LRF och Sveriges Konsumenter ett upprop för att sätta ljuset på måltiderna i vård, skola och omsorg. Det är dags att utforma och använda måltiderna hållbart och strategiskt. Debattartikel i Dagens samhälle...

Nya riktlinjer för sjukhusmåltider lyfter matens roll för en god vård

Maten på sjukhus är viktig för patienters hälsa och förutsättningar att tillgodogöra sig medicinsk behandling och bli friska. Men maten blir ofta kvar på tallriken, trots att många patienter är undernärda. Måltiderna måste i högre grad utgå från pati...

Från hållbar till miljösmart – Måltidsmodellen 2.0

Nu gör vi det! Efter noggrant övervägande och lång förberedelse byter vi benämning på en av våra pusselbitar i Måltidsmodellen. När Livsmedelsverkets nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus publiceras i nästa vecka har pusselbiten Hållbar b...

Hela Sverige får #svinnsikt!

Idag är det premiär för den första internationella matsvinnsdagen någonsin. En mängd olika aktiviteter genomförs runt om i världen - nationellt, regionalt och säkert lokalt. Kanske uppmärksammar även ni matsvinnet lite extra just idag? Konsumentkampa...

Senast granskad 2020-09-30