Med anledning av kriget i Ukraina: Vid brist på ingredienser kan företag få ändra recept utan att märka om förtryckta förpackningar

2022-03-17

Kriget i Ukraina påverkar oss i Sverige på olika sätt. I livsmedelssektorn kan det bli brist på vissa ingredienser, bland annat på solrosolja, som används i olika livsmedel. Företag kan därför med kort varsel behöva byta ut ingredienser, till exempel ersätta solrosolja med raps- eller palmolja. Livsmedelsverket menar att företag som snabbt måste ändra sina recept bör kunna använda förtryckta förpackningar utan att märka om dem, till dess att de är slut. Men då måste de informera konsumenter på annat sätt.

Livsmedelsföretagen påverkas på olika sätt av kriget i Ukraina. Bedömningen är att det inte finns någon risk för brist på mat i Sverige, men företagen kan få svårt att få tag på vissa specifika ingredienser. En sådan vara är solrosolja, där branschen uppmärksammat att det med kort varsel kan uppstå en brist. Företagen måste då snabbt ändra sina recept och använda andra ingredienser.

Livsmedelsverket menar att de företag som byter ut ingredienser ska kunna använda förtryckta förpackningar tills de har tagit slut utan att märka om dem, men under vissa förutsättningar. De handlar till exempel om att företagen ska kunna visa att bristen har med kriget att göra, att ersättningsingredienser inte kan orsaka allergi, att de informerar kunderna på annat sätt och att felaktigt märkta förpackningar byts ut så snart som möjligt.

– Vi bedömer att företagen kan göra såhär utan att det är någon risk för människors hälsa. Samtidigt är det viktigt att konsumenterna inte blir vilseledda om vad maten innehåller. Därför menar vi att företagen ska informera om ändringarna på annat sätt än på förpackningen, säger Jan Sjögren, chef på Livsmedelsverkets avdelning för Företags- och myndighetsstöd.

Ställningstagandet gäller så länge kriget i Ukraina påverkar tillgången på olika varor.