Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

2024-06-27

Nu får Vindelnrökt skinka skyddad geografisk beteckning. Den skyddade geografiska beteckningen innebär att hela produktionsprocessen ska äga rum i det geografiska området Degerfors socken i landskapet Västerbotten.

Vindelnrökt skinka är en helmuskelskinka från gris som varmröks i ugnar eldade med ved från al. Råvaran till Vindelnrökt skinka kommer från grisar uppfödda i Sverige.

Lyfter fram produktens kvalité

Syftet med skyddade beteckningar är att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel att lyfta fram produkternas kvalitet. De skyddade beteckningarna ska också ge konsumenten trovärdig information om produktens mervärden och kvalitet.

Svenska produkter som redan har fått Skyddad geografisk beteckning (SGB) är bland andra osten Svecia, Äkta Gränna Polkagrisar och Bruna bönor från Öland.

Olika sorters skyddade beteckningar

Inom EU finns tre sorters skyddade beteckningar för matvaror, som har olika typer av krav kopplade till sig. Förutom Skyddad geografisk beteckning (SGB) finns även Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS).

Livsmedelsverket handlägger ansökningar för skyddade EU-beteckningar och är den myndighet som lämnar in ansökan till EU.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40