Bra med näring men fortfarande för mycket dioxiner i maten

2024-06-17

Maten vi köper innehåller tillräckligt av de flesta näringsämnen. Mängden av miljögifterna dioxiner och PCB som vi får i oss från maten är den lägsta sedan mätningarna startade för 25 år sedan, men resultaten visar att halterna behöver minska ytterligare. Det är några av de första resultaten från Livsmedelsverkets nya matkorgsundersökning.

Livsmedelsverket genomför regelbundet så kallade matkorgsundersökningar, som analyserar innehållet i en typisk svensk "matkorg". Syftet är att undersöka hur mycket näringsämnen och hur mycket skadliga ämnen som vi får i oss från maten. Maten som analyseras köps i vanliga butiker och motsvarar hur mycket vi äter i Sverige av olika livsmedel. 100 kilo mat från 19 olika livsmedelsgrupper har mixats och fördelats i över 1000 provburkar och analyserats. Nu kommer den första av två delrapporter med resultat från 2022.

Maten innehåller ofta tillräckligt med vitaminer och mineraler

Maten som analyserats innehåller ofta tillräckligt av de vitaminer och mineraler kroppen behöver. Vi får exempelvis i oss mer A-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, tiamin och riboflavin än det så kallade genomsnittsbehovet. Det tyder på att den svenska befolkningen generellt får i sig tillräckligt av dessa vitaminer.  D-vitamin, folat, selen och järn är däremot exempel på ämnen som vissa grupper kan få brist på. Därför rekommenderas till exempel alla över 75 år och alla som bär heltäckande klädsel på sommaren att ta tillskott med D-vitamin.

Tillräckligt med protein men för mycket mättat fett och socker

– Det är glädjande att maten vi köper innehåller de näringsämnen vi behöver. De allra flesta klarar sig näringsmässigt bra på vanlig mat men de flesta skulle må bra av att äta mer fullkorn och mindre socker, säger Helena Bjermo, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Dagens matkorg innehåller tillräckligt med protein, och även den totala mängden fett och kolhydrater i maten stämde med de mängder som rekommenderas. Men det är för stor del av fettet som är mättat fett och en för stor del av kolhydraterna består av fritt socker.

Lägsta intaget av dioxin och PCB, bly och kvicksilver hittills men kadmium har ökat

Nivåerna av flera oönskade ämnen som vi får i oss via maten, som dioxiner och PCB, bly och kvicksilver, har minskat jämfört med tidigare undersökningar. Fet fisk står fortfarande för en stor del av det dioxin och PCB vi får i oss och för hälsans skull är det önskvärt att totala mängden vi får i oss från maten fortsätter att minska. Trots åtgärder för att minska mängden kadmium i maten har detta ämne ökat något jämfört med tidigare undersökningar.

– Det är mycket positivt att halterna av de flesta skadliga ämnen i maten som vi analyserat har minskat, men vi behöver fortsätta följa utvecklingen, säger Helena Bjermo.

Matkorgen 2022

Livsmedelsverket har gjort matkorgsundersökningar 1999, 2005, 2010 och 2015. Det ger bra information om innehållet i maten och hur det förändras över tid.

Mer information för journalister:

Livsmedelsverkets  presstjänst 018-17 53 40