Nu vässar vi Nyckelhålet – och uppdaterar reglerna

2024-06-12

I fjol kom nya nordiska näringsrekommendationer. Nu ska även Nyckelhålets kriterier uppdateras för att bättre spegla den senaste forskningen. Allt för att underlätta för konsumenterna att hitta de hälsosammare valen i butikshyllan.

Nyckelhålet är en oberoende märkning som ägs av Livsmedelsverket. Märket får sättas på produkter som lever upp till Nyckelhålets regler och hittas till exempel på färska och frysta grönsaker, på oljeflaskor, i mejeridisken, i brödhyllan, bland flingpaketen, på färsk fisk eller på mat i den manuella kyldisken. Även färdigrätter och smörgåsar kan vara Nyckelhålsmärkta.

Nyckelhålet står för mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fett

Reglerna, som också kallas kriterier, handlar om mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare fett. Det är alltså dessa kriterier som ska uppdateras.

– Nyckelhålsreglerna uppdateras i takt med att det kommer ny forskning, så även om Nyckelhålet har funnits i 30 år är det inte samma krav som då. Kraven har till exempel blivit tuffare vad gäller mindre socker och salt, mer fullkorn och dessutom får fler livsmedelsgrupper nu märkas med Nyckelhålet, säger Irene Blom, projektledare för Nyckelhålet på Livsmedelsverket.

Revidering i dialog med livsmedelsbranschen

Nyckelhålet finns numera också i Danmark, Norge och Island. Länderna samarbetar kring kriterierna för vilka produkter som får märkas. Revideringen innefattar inte alla regler kring Nyckelhålet utan kommer att fokusera på vissa utvalda områden. Olika aktörer har möjlighet att komma med inspel på arbetet.

– Vi ser fram mot kloka inspel från livsmedelsbranschen som kommer hjälpa oss att prioritera vilka delar vi måste arbeta med de närmaste åren, säger Irene Blom.

Innan kriterierna antas skickas de ut på remiss så att företag, branschorganisationer med flera kan kommentera förslagen. De uppdaterade reglerna kan som tidigast träda i kraft 2026.

Fakta om Nyckelhålet

  • Nyckelhålet har funnits i över 30 år och mer än 95 procent av Sveriges befolkning känner igen märket.
  • Nyckelhålet är ett svenskt initiativ. Sedan flera år finns märkningen även i Danmark, Norge och på Island. Idag står myndigheterna i alla fyra länderna tillsammans bakom Nyckelhålet.
  • Nyckelhålet får sättas på produkter som lever upp till Nyckelhålets regler och är gratis för företagen att använda.
  • Kriterierna för vad som krävs för att en produkt ska få märkas med Nyckelhålet bygger på de nordiska näringsrekommendationerna, som i sin tur baseras på den senaste samlade forskningen om vad vi behöver äta för att må bra.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40