Förslag om krav på ursprungsinformation för kött på restaurang

2024-07-09

Livsmedelsverket föreslår att restauranggäster ska kunna få veta var köttet som serveras på restaurangen kommer ifrån. Förslaget innebär att restauranger måste kunna informera om ursprungsland för kött från nöt, svin, får, get och fjäderfä.

Nu finns ett förslag om att det ska vara obligatoriskt för restauranger och andra storhushåll att informera om vilket land köttet som serveras kommer ifrån. Föreskriftsförslaget har tagits fram på uppdrag av regeringen. Avsikten är att göra det möjligt för konsumenter att välja kött utifrån kunskap om dess ursprung.

Det här innebär förslaget

Förslaget innebär att restauranger måste kunna informera om ursprungsland för kött från nöt, svin, får, get och fjäderfä.

Samtidigt som det ska vara enkelt för restauranggästen att få information om köttets ursprung ska föreskrifterna vara enkla att följa för företagaren. Restaurangens information till gästerna baseras därför på de uppgifter företaget redan idag får från leverantören.

– Restauranggästen har rätt att få informationen, och den kan ges muntligt på begäran eller skriftligt. Informationen kan framgå direkt på menyer, men det räcker också med en skylt om att gästen kan fråga om vilket land köttet som serveras på restaurangen kommer ifrån, säger chefsjurist Elin Häggqvist, Livsmedelsverket.

Detta händer nu

Föreskriftsförslaget har skickats till EU-kommissionen och övriga medlemsstater för eventuella synpunkter. Först när den processen är klar kan Livsmedelsverket besluta om de nya reglerna.

– Vi kan inte säga när processen kommer att vara klar, men ambitionen är att föreskrifterna ska kunna beslutas under hösten. På Livsmedelsverket arbetar vi nu parallellt med en vägledning till företagen för att underlätta för dem att göra rätt, säger Elin Häggqvist.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40