Livsmedelsverket föreslår ny avgiftsmodell – betalning efter avslutad kontroll

2017-11-16

För att underlätta för livsmedelsföretagen föreslår Livsmedelsverket att avgiften för livsmedelskontroll ska betalas efter avslutad kontroll i stället för, som i dag, i förskott. Många företag har länge önskat den förändringen. Även Statskontoret har kritiserat modellen med förhandsbetalning bland annat för att den är svår för företagen att förstå.

Flera kommuner har på eget initiativ redan infört efterhandsbetalning för livsmedelsföretagen. Livsmedelsverket föreslår därför att Näringsdepartementet ska utreda frågan om att införa obligatorisk efterhandsbetalning av kontrollavgifter från 1 januari 2020. I nuvarande modell beräknas en årlig kontrollavgift som företagen betalar i förväg.

- Med tanke på att den nuvarande modellen upplevs som omotiverad och svårbegriplig tror vi att det här kan öka transparensen och livsmedelsföretagens tilltro till kontrollen, säger Pertti Nordman chef för livsmedelskontrollen på Livsmedelsverket.

Om regeringen väljer att göra den föreslagna lagförändringen, vill Livsmedelsverket koppla samman den nya avgiftsmodellen med en ny riskklassningsmodell.

Risken avgör avgiften

Kontrollavgiftens storlek varierar beroende på kontrollbehovet. Hur hög avgift företagen betalar för sin kontroll avgörs av bland annat av vilka risker som är förknippade med livsmedlen och med hanteringen och hur stora riskerna är. Att laga färdiga rätter från rått kött innebär till exempel större risk än att värma färdiglagade rätter. Livsmedel som är riktade till känsliga konsumentgrupper, till exempel små barn eller allergiker innebär större risk än livsmedel riktade till andra grupper.

Oavsett om avgiften betalas i förväg för ett helt år eller efter avslutad kontroll ska kontroll utföras. Hur mycket kontroll som ska utföras tas fram via en riskklassning som blir avgörande för avgiftens storlek.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40