Ett nytt recept för skolmåltider – hur blir hela matsystemet hållbart?

För att nå de globala hållbarhetsmålen behöver vi ställa om hela livsmedelssystemet, så att vi kan producera, köpa och äta mat som gynnar både hälsan och miljön.

Livsmedelsverket samordnar och Vinnova finansierar projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider”. Här utforskar flera myndigheter tillsammans hur ett sådant hållbart system kan se ut – från jord till bord och tillbaka igen.

Nu har kommuner chans att medverka i projektet genom att ansöka om att bli projektpart och skapa utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider.

Projektet är en del i en större satsning kring mat och hållbarhet som ska öka olika aktörers förmåga att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det är också ett av pilotprojekten i Vinnovas nya arbete med missionsinriktat angreppssätt, där flera organisationer arbetar i samma riktning mot ett gemensamt mål.

Skolmåltiderna ett system i systemet

Hela livsmedelssystemet behöver ställas om och skolmåltiderna är ett bra område att börja med. Skolmaten är i sig ett system, där själva måltiden bara är en liten del av helheten.

I projektet arbetar vi med allt från mat som del av undervisningen och nya sätt att nyttja skolrestaurang och skolkök, till logistik och minskat matsvinn. Det kan också handla om bönders förutsättningar att producera hållbar mat som kommunerna efterfrågar.

Arbetshypotesen är att ett omvandlat skolmåltidssystem kan fungera som en hävstång för att ställa om hela livsmedelssystemet.

Brett samarbete för att hitta nya lösningar

Flera myndigheter och organisationer samarbetar i projektet för att dra nytta av varandras expertis och kompetenser för att ta reda på hur man kan skapa ett hållbart system för skolmåltider.

Från nationellt till lokalt – nytänkande behövs på alla nivåer

För att verkligen göra det möjligt att ställa om skolmåltidssystemet – och på sikt hela livsmedelssystemet – behövs åtgärder på alla nivåer. Den nationella nivån behöver skapa förutsättningar för förändring, till exempel genom samordning och regelverk som underlättar.

I projektet skapas nu en nationell styrgrupp (mission board) med representanter för myndigheter, organisationer och näringsliv. Gruppen ska ge input och driva på för att insatser görs där det behövs.

Policylabb för att utveckla regelverk och styrmedel

I den första fasen av projektet (våren 2020) har vi arbetat med ett så kallat ”policylabb”, där en grupp aktörer med olika kompetenser testar, experimenterar och lär inom policyutveckling. Syftet är att utveckla regelverk och andra styrmedel som stimulerar innovation. Tanken är synliggöra de ”osynliga” lager som hindrar och möjliggör; styrning, lagstiftning, politik och kapacitet.

Lösningar testas i praktiken i några kommuner

De utmaningar som identifierats i den första fasen i projektet utforskas sedan och lösningar på utmaningarna testas i några pilotkommuner. Det kan till exempel handla om enklare sätt att upphandla mat och råvaror, att göra eleverna mer delaktiga i styrning och beslut och hur man använder data för att utvärdera skolmåltidernas effekter.

Just nu är ansökan öppen för kommuner som vill medverka i projektet. Läs mer om erbjudandet och ansökningsprocessen nedan.

Aktuellt: Ansökan öppen för kommuner att delta som projektpart

Vill din kommun vara med och utforma framtidens hållbara skolmåltidssystem? Nu erbjuder Livsmedelsverket och Vinnova fyra kommuner att bli projektpart i Ett nytt recept för skolmåltider och öppna upp sin verksamhet som utvecklingsmiljö.

De kommuner som deltar får stöd i process- och innovationsledning för att ta fram nya lösningar på olika utmaningar. Kommunerna har en kontinuerlig dialog med de nationella myndigheter som ingår i projektet.

Mer information om erbjudandet och webbformulär för ansökan hittar du via länkarna nedan. Sista ansökningsdag är 26 januari 2021. Ta chansen och sök!

Har du en fråga om ansökan? Dokumentation från infomöte 2/12 -20

Den 2 december 2020 bjöd Livsmedelsverket och Vinnova in till ett digitalt infomöte och öppen frågestund. Projektets kontaktpersoner berättade kort om bakgrunden till projektet och fokuserade på det aktuella erbjudandet  till kommuner om att ansöka om att bli projektpart och utvecklingsmiljö inom ramen för projektet.

Frågestunden samlade över 100 åhörare och frågeställare. Flera önskade ta del av informationen och svaren på frågorna i efterhand. Här hittar ni  bilderna från infomötet och svar på de vanligaste frågorna:

Aktörer som samarbetar i projektet

Livsmedelsverket, Vinnova, Skolverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och Upphandlingsmyndigheten medverkar aktivt i projektet. Dessutom samverkar vi med Boverket, Naturvårdsverket  och Konkurrensverket.

Vi vill också tacka följande personer som engagerat sig i projektets expertgrupp och kommit med ovärderliga inspel i arbetet:  

Magnus Naess (skolkock och utbildare), Aya Henawi (Unga tar ordet i Falköping), Nellie Andersson (Unga tar ordet i Falköping), Sébastien Boudet (surdegsbagare och entreprenör), Petra Cavini (hem- och konsumentkunskapslärare och förskolekock), Kristoffer Lund (AGFO), Anna Wahlberg (Världsnaturfonden, WWF), Sara Jervfors (Södertälje stad/MatLust) och Annica Johansson (Effektfullt).

Projekt

Senast granskad 2020-09-16