Märkning av livsmedel - CCFL

Kommitténs mandat

Kommittén för märkning, CCFL, har som sitt huvudsakliga uppdrag att:

  • ta fram förslag till märkningsbestämmelser för alla livsmedel
  • bedöma, och vid behov ändra, och tillstyrka förslag till särskilda märkningsvillkor, utarbetade av varukommittéerna som tar fram utkast till standarder, uppförandekoder och riktlinjer
  • ta hand om särskilda märkningsproblem som Codexkommissionen (CAC) tilldelat den
  • studera problem i förbindelse med reklam för livsmedel med särskild hänsyn till påståenden och vilseledande beskrivningar.

Sammanfattning från senaste mötena med CCFL 

Digitalt möte den 27 september-1 oktober samt 7 oktober 2021

Vid mötet gjordes betydande framsteg då arbetet med att ta fram en helt ny standard för grossistförpackningar samt helt nya riktlinjer för framsidesmärkning (FOPNL) avancerade tillräckligt för att skickas vidare till Codex högsta beslutande organ (CAC) för antagande. Att FOPNL avancerade så snabbt var möjligt på grund av kompromissvilja och omfattande diskussioner i den arbetsgrupp som anordnades före mötet. EU önskade ha med krav på att framsidesmärkning är objektiv och icke diskriminerande, men fick nöja sig med en reservation. Båda Codex-texterna antogs av CAC vid mötet den 8 – 18 november 2021. CAC godkände även att CCFL inleder nytt arbete om användning av tekniska verktyg för livsmedelsmärkning. För att underlätta för CCFL kommer Kanada att leda en elektronisk arbetsgrupp som tar fram en rapport om tekniska verktyg för livsmedelsmärkning senast tre månader före nästa CCFL.

Sverige och EU är nöjda med mötet och de framsteg som gjordes. Arbetet med allergenmärkning som är viktigt för EU fortsätter. CCFL enades om att Nya Zeeland och EU ska utarbeta ett diskussionsunderlag om hållbarhetsmärkning bland annat med stöd av en inventering.

Möte den 15-19 maj 2023 i Gatineau, Kanada

Samtliga märkningsavsnitt i nyligen antagna standarder som var aktuella för godkännande av CCFL godkändes med undantag för saffran vilken delvis godkändes.

CCFL gjorde framsteg genom att tre förslag avancerade till steg 5:

  • Allergenmärkning, del A – uppdatering av Codex allmänna märkningsstandard med avseende på allergener
  • e-handel
  • Vägledning för användning av teknologi i märkningen (IUTFL)

Sverige och EU är nöjda med mötet och de framsteg som gjordes. Arbetet med allergen­märkning som är viktigt för EU fortsätter dels i form av en elektronisk arbetsgrupp dels med möjlighet att hålla en fysisk arbetsgrupp innan nästa CCFL. CCFL enades om att Nya Zeeland, EU, USA och Costa Rica uppdaterar diskussionsunderlaget om hållbarhets­märkning. WHO kommer att fram ett underlag om alkoholmärkning inför nästa möte som är planerat att hållas i Kanada 28 oktober – 1 november 2024

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2024-05-27