Regionen Europa - CCEURO

Kommitténs mandat

CCEURO är en av de sex regionala kommittéerna inom Codex Alimentarius.

Mötet med CCEURO är en viktig form av samarbete och nätverksskapande mellan länder inom regionen Europa, inklusive Israel, Turkiet och Ryssland.

Sammanfattningar från möten

Möte den 16 - 20 maj 2022

Mötet med CCEURO är en viktig form av samarbete och nätverksskapande mellan länder inom regionen EUROPA. Deltaganden i CCEURO kännetecknas av öppenhet, delaktighet, transparens.

CCEURO har haft sitt 32:e möte digitalt.

Ordförandeland Kazakstan med delegater från 38 Europeiska länder (varav 13 utanför EU), en medlemorganisation (EU), samt 9 observatörorganisationer har under en vecka diskuterat/stämt av åsikter kring frågor av intrese för regionen.

Nominering av regionsamordnare samt ledamot i CCEXEC på regional basis

Regionenssamordnaren har skyldighet att anordna möten med den regionala kommittén och är ledamot i Exekutivkommittén. Kazakstan har varit ordförandeland för CCEURO under två mandatperioder. CCEURO:32 har nominerat Tyskland som samordnare för Europa. Utnämningen sker i Codex kommissionens 45:e session (nov. 2022).

Finland kandiderar för posten som representant från regionen Europa i CCEXEC.

Codex 60 år (2023)

Codex Sekretariatet/Sarah Cahill redogjorde för planerna med firandet som ska fokusera på tre nyckel frågor:

  • Codexstandarder är efter 60 år fortfarande viktiga för livsmedelssektorn
  • Codex framtid – hur ska vi förbereda oss för kommande 60 år.
  • Codex och människorna, Codex vilar på sina medlemmar.

Codex Sekretariatet rekommenderade att firandet ska spridas över hela 2023 året. Vid firande av livsmedelssäkerhetsdagen (den 7 juni 2023), bör fokus vara på Codexstandarder.

Ändringar i bilaga II till regionalla standaren för kantareller

CCEURO skickar ett förslag på reviderat text av section 8.2 i den regionala standarden för kantareller (CXS 40R-1981), till CAC45 för godkännade.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2023-09-18