Kontaminanter i livsmedel - CCCF

Codex-möte i Indien

Kommitténs mandat

CCCF har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram eller godkänna tillåtna gränsvärden och, om det behövs, revidera befintliga vägledningsgränsvärden för kontaminanter och naturliga toxineri livsmedel och i foder.

Kommittén tar fram prioriteringslistor över kontaminanter och naturliga toxiner som ska utvärderas av JECFA. Att godkänna och ta fram analysmetoder och provtagningsmetoder för olika kontaminanter ingår också i kommitténs uppgift.

Texterna som kommittén tar fram är standarder, hanteringsrutiner och vägledningar.

Sammanfattningar från möten
Digitalt möte den  3-7 samt 13 maj 2021

Det fjortonde mötet i Codex kontaminantkommitté, CCCF, hölls digitalt den 3-7 samt 13:e maj 2021.

Gränsvärden för kadmium i choklad med olika procent kakaotorrsubstans samt hanteringsrutiner som ska användas för att undvika och sänka kadmiumhalten i kakaobönor har sänts vidare för godkännande av CAC44.

Gränsvärden för bly i flera livsmedelskategorier har reviderats mot bakgrund av nya haltdata i GEMS (JECFA:s kontaminantdatabas).

En elektronisk arbetsgrupp (EWG) har utarbetat ett förslag till gränsvärden för aflatoxiner i spannmål och spannmålsbaserade produkter, inklusive produkter för spädbarn och småbarn på steg 4. Förslaget gäller spannmålen ris, majs och sorghum. Trots att avsikten var att få fram mera representativa data, härstammar de flesta från två regioner. Avsaknaden av en vägledning för analys av data försvårade arbetet. Resultatet blev att EWG ska fortsätta arbetet, se över analys av data och beakta bredare kassation.

Likaså inrättas EWG för att förbereda arbetet inför nästa möte med gränsvärden för aflatoxin i ätfärdiga jordnötter, samt i kryddor.

Frågor av strategisk karaktär som utgör riktlinjer för kommitténs framtida arbete:

  • Vägledning för dataanalys inför framtagandet av gränsvärden samt för att förbättra datainsamling.
  • Prioriteringskriterier för revidering av standarder som även ska beakta ny toxikologisk information, nya haltdata, exponering med mera.

Många nya frågor är under uppsegling för kommande arbetet, såsom pyrrilizidinalkaloider, tropanalkaloider, ergotalkaloider samt T2/HT2 - när JECFA:s utlåtande om T2/HT2 är klart. Frågor som skjutits framåt kommer upp nästa möte, såsom gränsvärden för aflatoxin.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2022-06-21