Förslag till förbud mot högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot högfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kontaktmaterial) och som är framställda av papper och kartong.

Regeringsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2023.

Uppdraget
Regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot högfluorerade ämnen.PDF

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2022-10-24