Regeringsuppdrag

Varje år får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du länkar till de regeringsuppdrag Livsmedelsverket berörs av samt till information om redovisade regeringsuppdrag.  Du kan också läsa om vårt arbetet för Sveriges  livsmedelsstrategi.

Senast granskad 2024-04-09