EU-godkända anläggningar

Listor över svenska anläggningar som är godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004 / Lists of Approved Swedish Establishments according to Regulation (EC) No 853/2004

Anläggningar godkända enligt artikel 4 i rådets direktiv 2006/88/EG/Approved Swedish Establishments according to article 4 in Council Directive 2006/88/EC  

Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland (Export till länder utanför EU)/Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest

Svenska anläggningar / Swedish establishments